Ocena brak

Planowanie kierunkowe i wynikowe działań dydaktycznych

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

 1. Planowanie kierunkowe

 • Wiąże cele emocjonalne kształcenia z celami poznawczymi oraz wskazuje materiał kształcenia niezbędny do osiągnięcia tych celów

 • Obejmuje cały wybrany szczebel szkoły, rok szkolny lub semestr

 • Jego zadaniem jest ukierunkowanie czynności uczniów i nauczyciela na ustalone cele

 • Stanowi strategiczny etap planowania dydaktycznego

 • Najwygodniejszym sposobem planowania kierunkowego jest sporządzenie tabeli

Tabelaryczne ujęcie planowania kierunkowego umożliwia trojaką interpretację programu kształcenia:

- Wg celów emocjonalnych (kolumnami)  

- Wg celów poznawczych (wierszami)

- Według materiału kształcenia (pole tabeli)

Spełnia trzy ważne funkcje:

- Porządkuje emocjonalne i poznawcze cele kształcenia

- Wiąże te cele z materiałem

- Daje wstępną orientację co do podziału czasu potrzebnego uczniom do osiągnięcia tych celów

2. Planowanie wynikowe:

 • Określa wymagania programowe w związku z kolejnymi tematami zajęć

 • Obejmuje moduł programowy, dział lub kilkugodzinną jednostkę tematyczna przedmiotu

 • Stanowi przewidywanie osiągnięć uczniów w tym module (dziale, jednostce) a zarazem unormowanie oceny pracy uczniów i nauczyciela wymaganiami programowymi

 • Planowanie wynikowe umożliwia kształcenie wg wymagań

 • Jednopoziomowy plan wynikowy nie wystarcza do organizacji pracy

 • Największą wartość mają wielopoziomowe plany wynikowe samodzielnie sporządzone przez nauczyciela, zwłaszcza te na podstawie których podstawą są autorskie programy kształcenia

 • Plan ten stanowi dalszy ciąg operacjonalizacji celu ogólnego

 • O ile w planowaniu kierunkowym na czele cech postulowanych była trafność o tyle w planowaniu wynikowym i metodycznym górę biorą walory użytkowe

Podobne prace

Do góry