Ocena brak

PLANOWANIE I RACJONALIZACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Wydatkowanie publicznych środków finansowych winne cechować skuteczność i efektywność. Skutecznie czyli uzyskiwanie optymalnych relacji miedzy wyznaczonymi celami i zadaniami a osiągnietymi efektami ich realizacji efektywność dwa sposoby

1) kryterium wyboru jest p w stwierdzenie który z alternatywnie prezentowanych wyborów gwarantuje najlepszą realizację zamierzonego celu społ

2) Przedmiotem poszukiwania jest wydajność i skuteczność wydatkowania srodków w związku z realizacjią zamierzonego zadania przedmiotem wyboru jest racjonalizacjia kosztów czyli poszukiwanie najwiekszych oszczedności w nakładach przy porównywalnym efekcie—racjonalizacja kosztów.

Jako pierwsi zastosowali ja amerykanie nazywajac od skrutu PPBS następnie GB szwecja. PPBS była kompleksową metodą opartą na procedurach przewidujących możliwość dokonywania wyborów sposobu realizacji celu stanowiąca podstawe do podejmowania roztrzygnięć o podziale publicznych srodków finansowych na podstawie wyników dokonywanych analiz oceniających ekonomicze społ i skutki realizacji przedsięwzieć. Należy ustalić zadania sporządzić dla nich programy opartych na alternatywnych sposobach zmierzających do realizacji zadań i gwarantujących jego realizację.

Fazy racjonalizacji wyborów

1. Planowanie

2. Programowanie

3.budżetowanie

Podobne prace

Do góry