Ocena brak

Planiści w organizacji

Autor /max Dodano /22.03.2011

Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

  1. hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa wyróżniamy kierowników obszarów działalności gospodarczej (SBU) oraz obszarów funkcyjnych,

  2. częstość powierzania zadań planistycznych - stale, np. dział planowania, lub okazjo­nalnie - komisje planowania, konferencje planistyczne, grupy projektowe,

  3. liczba uczestników - osoby pojedyncze lub zespoły.

*

Zarządzanie strategiczne to sztuka niewątpliwie trudna ze względu na coraz większą liczbę problemów związanych z dokładnym prognozowaniem przyszłości. Liczba zmiennych branych pod uwagę w analizie stale rośnie, nawet najlepsze plany szybko się dezaktualizują. Mimo to omówione koncepcje będą się nadal rozwijały stając się dominującą technologią zarządzania. Przeszłość charakte­ryzowała się stabilnością warunków ekonomicznych i konkurencji. Cykle życia wyro­bów i technologii były dłuższe, zmiany powolniejsze i mniej kompleksowe. Obecnie zarządzanie musi uwzględniać niepewność i globalny charakter zmian. Zarządzanie strategiczne umożliwia nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale i realizację długo­okresowych celów, także dzięki tworzeniu korzystnych związków przedsiębiorstwa z otoczeniem, kierowaniu przez rynek i nowoczesną technologię. Dlatego zarządzanie strategiczne wymaga podejścia twórczego, kreatywnego, popartego rzetelną wiedzą, inwencją, pomysłowością, elastycznością, nawet odwagą.

Podobne prace

Do góry