Ocena brak

Plan projektu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011

Charakterystyka

Dobre opracowanie planu odgrywa niezmiernie ważną rolę w realizacji przedsięwzięcia. Odpowiedzialność za ostateczną formę planu leży oczywiście po stronie kierownika przedsięwzięcia, którego zadaniem jest motywowanie grupy tak, aby w trakcie kilku posiedzeń opracowała plan struktury projektu, opisy pakietów zadań i ramy ilościowe, jak również harmonogramy (pokazujące czy planowany termin zakończenia czynności jest osiągalny przy wykorzystaniu dostępnych zasobów) oraz siatkę zadań (pozwalającą uzyskać schemat pierwszeństwa).


Zawartość

Plan charakteryzuje projekt w zakresie trzech wymiarów:

  • Zasobów ludzkich i materialnych - dotyczy personelu oraz potrzebnych materiałów, jego dostępności oraz efektywnej alokacji,
  • Czasu - obliczenia dotyczące czasu realizacji poszczególnych pakietów zadań, opisywany za pomocą harmonogramów i macierzy, określony za pomocą okresów a nie dat ich realizacji, co umożliwi określenie całkowitego czasu przewidzianego na wykonanie projektu niezależnie od daty jego wdrażania,
  • Kosztów - najczęściej wyrażany w postaci limitu nakładów i kosztów, który nie powinien być przekroczony.

Niezbędne jest tez określenie struktury podziału pracy (patrz: [[struktura zadaniowa), wszelkich miar wydajności zespołu projektowego, oraz zbudowanie planu awaryjnego. Plan projektu musi być aktualizowany w trakcie wykonywanych zadań, aby kierownik projektu mógł na bieżąco kontrolować przebieg realizacji poszczególnych czynności.


W rzeczywistości plan projektu składa się z kilku planów cząstkowych, które określają metody postępowania w różnych sytuacjach. Oprócz planu głównego mogą być tworzone również plany pomocnicze tj. plan zarządzania jakością , zarządzania kosztami, personelem, komunikacją czy ryzykiem.


Zazwyczaj plan jest opracowywany na podstawie struktury zadaniowej oraz karty projektu. Zawiera listę zadań wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia, a także kosztów. Może także wskazywać na osoby odpowiedzialne za zadania, chociaż zwykle wygodniejsze jest rozpisanie odpowiedzialności w odpowiedzialności|macierzy odpowiedzialności.


Przygotowując plan projektu należy pamiętać o możliwości realizacji niektórych zadań równolegle. Błędem jest przygotowywanie planu, w którym wszystkie zadania są ułożone w jednej linii, gdyż zwykle prowadzi to do strat czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie planu w odpowiedniej aplikacji, np. Ganttproject, która umożliwia podgląd planu na Gantta|wykresie Gantta oraz sieciowe|wykresie sieciowym.


Autor: Sławomir Wawak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry