Ocena brak

Płaca zespołowa

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Wiele, zaszłych w ostatniej dekadzie, zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, takich jak skrócenie łańcuchów decyzyjnych, redukcja szczebli zarządzania oraz koncentrowanie się na procesach, a nie na działaniach w obrębie funkcji, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę zespołową. Tworząc zespoły formalne lub grupy nieformalne, w których efektywna komunikacja ma bezpośredni wpływ na wzrost performance, pracownicy zachęcani są do wspólnego działania oraz do zastąpienia priorytetów osobistych wspólnymi celami większej grupy.

Process Reengineering, zapoczątkowany przez Hammera i Champy?ego oraz Total Quality Management propagowany przez Demminga stanowiły najważniejsze zjawiska w ruchu w kierunku metod zarządzania opartych na pracy zespołowej. Podkreślały korzyści dla wydajności i jakości wynikające z wzajemnej presji członków grupy. Przyspieszały odchodzenie od pasywnych, opornych zmianom, struktur funkcyjnych.

Starając się wesprzeć te zmiany oraz stymulować pozytywne, ukierunkowane na współpracę w zespole, zachowania, wiele firm wprowadziło pewien rodzaj płacy zespołowej.

Płaca zespołowa daje firmie możliwość:

  • zachęcenia pracowników do wydajniejszej współpracy,

  • wyeliminowania opóźnień zdarzających się w procesie obejmującym kilka działów,

  • skoncentrowania na wynikach procesu takich jak satysfakcja klienta, nie na drobnych etapach procesu,

  • zmniejszenia konkurencji i antagonizmów pomiędzy działami, które winny ze sobą współpracować,

  • wprowadzenia w życie międzyfunkcyjnych zmian systemów i sposobów pracy.

 

 

 

Możliwe problemy płacy zespołowej obejmują:

  • postępowanie z członkami zespołu stale pracującymi najsłabiej, a uczestniczącymi w podziale premii dla zespołu,

  • wyeliminowanie zdrowej konkurencji pomiędzy członkami zespołu na skutek zmniejszenia motywatorów indywidualnych,

  • dopilnowanie, by liderzy zespołów podejmowali obiektywne decyzje na temat relatywnego wkładu członków zespołu i ich udziału w premii dla zespołu.

 

Podobne prace

Do góry