Ocena brak

Płaca realna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011

Wprowadzenie

Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób pracy. Gdy wszystkie ceny i płace podwajają się, to wielkości realne nie ulegają żadnym zmianom


Definicja

Funkcją poziomu płacy realnej są:


Płaca realna - to stosunek płacy nominalnej (pensja wyrażona w konkretnych jednostkach pieniężnych - pensja otrzymana w kasie - pieniężne wynagrodzenie za jednostkę czasu pracy) do przeciętnego poziomu cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych; ilość produktów które można kupić za pieniądze będące płacą nominalną przy danych cenach dóbr konsumpcyjnych;


Z definicji wynika więc, że poziom płacy realnej zależy od:


  • zmian płacy nominalnej
  • przeciętnego poziomu cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych

Gdy ceny nie zmieniają się wtedy każda zmiana płacy nominalnej jest równoznaczna ze zmianą płacy realnej


Iluzja pieniądza

O iluzji pieniądza mówi się wtedy, gdy ludzie nie odróżniają wielkości nominalnej od realnej. W tym przypadku płacy nominalnej i realnej.

Iluzja pieniądza występuje w sytuacji (wszystkie ceny i płace podwajają się), gdy przedsiębiorstwa wskutek wzrostu płac nominalnych ograniczają zatrudnienie


Rynek pracy znajduje się zawsze w równowadze ponieważ przy doskonale giętkich cenach i płacach nominalnych płace realne są także giętkie. Nadwyżka podaży pracy , bądź popytu na pracę zawsze sprowadza płace realne do poziomu równowagi.


Bibliografia

1. D. Begg, S. Stanley, R Dornbusch, Ekonomia, PWE Warszawa 1992, s. 203


2. M. Nasiłkowski, System rynkowy, Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 105-106


3. E. Nojszewska, Podstawy Ekonomii, Warszawa 1998, s. 162-163


Autor: Karolina Molong
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry