Ocena brak

PKWN - Informacje Ogólne

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PKWN

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANIFESTU PKWN

Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku w czerwcu: Białoruś, część Litwy i Łotwy, oraz wschodnie tereny Polski.

Były to dni przełomowe dla narodu polskiego.

Na wyzwolonych terenach 21 lipca objął władzę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PKWN - jako pierwszy w dziejach narodu polskiego rząd mający wyrażać interesy robotników i chłopów.

Przewodniczącym PKWN został Edward Osóbka Morawski.

1 sierpnia 1944 roku przeniusł on się do Lublina który w ten sposób pełnił rolę stolicy Polski do lutego 1945 roku.

MANIFEST PKWN

22 lipca 1944 roku PKWN ogłosił swój Manifest programowy zwany inaczej Manifestem 22 lipca.

1) wzywał on ludność do kontynuowania walki z Niemcami.

2) Zapowiadał reformę rolną (likwidację wielkiej własności ziemskiej)

3) Przejście przez zarząd państwowy obiettów przemysłowych administrowanych przez okupanta.

4) Szybką odbudowę kraju.

5) Zakładał uregulowanie wschodniej granicy Polski. Obiecywał powrót państwa polskiego nad Odrę i Bałtyk.

6) Zapowiadał trwały sojusz z sąsiadami Polski , Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją oraz współpracę ze wszystkimi demokratycznymi krajami.

DZIAŁALNOŚĆ PKWN

PKWN działał pół roku do grudnia 1944. Mimo ogromnych trudności i braku zaufania do nowej władzy:

1) utworzono nową administrację państwową opartą na systemie rad narodowych.

2) Zaczęto odnawiać zniszczoną gospodarkę przeprowadzając reformy społeczne: reformę rolną i przemysłową.

3) Odbudowano szkolnictwo na wszystkich szczeblach.

4) W końcu 1944 roku PKWN nawiązał stosunki z rządem francuskim, z rządem Jugosławi i Czechosłowacji.

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA RZĄDU TYMCZASOWEGO

1) Pozycja polityczna PKWN została umocniona, rząd na emigracji podał się do dymisji.

2) Na terenie "Polski Lubelskiej" siły polityczne dążyły do przekształcenia PKWN w Rząd Tymczasowy.

3) Podjęto uchwałę o powołaniu demokratycznego Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej z Osóbką Morawskim na czele.

Podobne prace

Do góry