Ocena brak

PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • To jest najważniejszy miernik określający miejsce danej gospodarki w gospodarce światowej

  • Globalny PKB w dolarach lub euro pokazuje potencjał ekonomiczny kraju wg wyceny rynku międzynarodowego. Jest to wartość wszystkich wytworzonych w danym okresie towarów i usług lub suma uzyskanych w tym czasie dochodów w pieniądzu krajowym przeliczona na pieniądz światowy

PKB w walucie zagranicznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca to najważniejszy miernik zamożności danego kraju. I ten miernik nie zawsze prawidłowo oddaje poziom zamożności społeczeństwa; rzetelną wiedzę zdobywa się po analizie jeszcze innych mierników rozwoju społecznego: przeciętna długość życia, stan środowiska naturalnego, przeciętny czas pracy, stopa bezrobocia, poziom bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie socjalne i inne.

Dla osiągnięcia wzrostu w danym kraju ważne jest aby następował wzrost liczony w walucie narodowej – czyli czynnik ilościowy oraz realne umacnianie się waluty narodowej czyli czynnik jakościowy.

Nie można dopuszczać do wzrostu PKB poprzez wielki deficyt budżetowy, coraz większe wydatki i inflację, wzrost stóp procentowych – nie jest to sukces ekonomiczny bo musi nastąpić korekta i kryzys

  • W gospodarce światowej od lat 60. pojawiły się kraje osiągające niezwykle wysokie, długookresowe tempo wzrostu – Japonia, Tajwan, Korea Pd. Miały wysoką dynamikę gospodarczą ale również umacniały swoje waluty narodowe

Podobne prace

Do góry