Ocena brak

Piszczelowe pochewki ścięgien

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Trzy ścięgna głębokich zginaczy w swym przebiegu dokoła kostki przyśrodkowej i przy podpórce skokowej kości piętowej umocowane są troczkiem zginaczy oraz ochraniane pochewkami ścięgien.- Ścięgna nie posiadają krezek. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego ty 1 nego (vagina synovialis tendinis m. tibialis posterioris) obejmuje ścięgno tego mięśnia, które biegnie w bruździe na tylnej powierzchni kostki przyśrodkowej. Pochewka ścięgna rozpoczyna się powyżej kostki i kończy się prawie na kości łódkowatej. Pochewka maziowa ścięgien zgi.iacza długiego palców stopy (vagina synovialis tendinum m. flexoris digitorum pedis longi) rozpoczyna się poniżej poprzedniej i kończy na podeszwie, poniżej kości łódkowatej, w miejscu skrzyżowania ze ścięgnem zginacza długiego palucha; czasem komunikuje się u góry z poprzednią. Pochewka maziowa ścięgna zginacza długiego palucha (vagina synovialis tendinis m. flexoris hallucis longi) rozpoczyna i kończy się poniżej poprzedniej i czasem komunikuje się z nią u dołu.

Podobne prace

Do góry