Ocena brak

Piramida uzdolnień Fayola

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Piramida uzdolnień Fayola – określa, jakie kwalifikacje powinien mieć menedżer na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej, w

organizacjach różnej wielkości, by móc efektywnie zarządzać. Każdej z grup funkcji odpowiadają uzdolnienia:

 

  1. fizyczne (zdrowie, siła)

  2. umysłowe (zdolność do pojmowania i uczenia się, trafność sądu, giętkość umysłu)

  3. moralne (energia, stałość, odwaga, odpowiedzialność, inicjatywa, takt, poczucie godności)

  4. wykształcenie ogólne (różne wiadomości nie należące do zawodu)

  5. umiejętności specjalne odpowiadające danej czynności

  6. doświadczenie

Im większa organizacja i wyższe stanowisko zajmowane przez menedżera, tym mniejsze znaczenie mają jego zdolności techniczne, a relatywnie większe administracyjne. Dążąc do rozwiązania problemu kompetentnego zarządzania przy zachowaniu zasady jedności rozkazodawstwa i jedności kierownictwa, Fayol wzmacniał szefów liniowych wiedzą ekspertów (sztabowców), którzy im podpowiadali, ale nie mogli samodzielnie podejmować żadnych decyzji.

Kładka Fayola – każda informacja idąc drogą służbową przechodzi przez wszystkie szczeble w organizacji. Stosowanie drogi służbowej jest konieczne ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa, ale czasami jest ona zbyt długa i odejście od niej jest konieczne. Według Fayola kierownicy równorzędni niższych szczebli , nawiązują między sobą więź bezpośrednią, skracając w ten sposób obieg informacji.

Podobne prace

Do góry