Ocena brak

"PIRACTWO MORSKIE"

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Piractwo, czyli rozbójnictwo morskie, które było niegdyś plagą mórz i oceanów, uważane jest za zbrodnię prawa narodów. Każde państwo może zatrzymać statek piracki, schwytać pirata, ukarać go według swego prawa wewnętrznego lub wydać go władzy ojczystej. W stosunku do statku pirackiego (który może posiadać określoną przynależność państwową) zostaje uchylona zasada wyłączności jurysdykcji państwa bandery. Powszechne zwyczajowe prawo międzynarodowe wymaga, by państwa ścigały i karały piratów.

Konwencja genewska o morzu pełnym tak definiuje piractwo (art. 15):

Piractwem jest: każdy bezprawny akt gwałtu, zatrzymania statku lub jakikolwiek akt grabieży, popełniony dla celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i skierowany:

- na morzu pełnym przeciwko innemu statkowi lub samolotowi, albo przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie takiego statku lub samolotu

- przeciwko statkowi, samolotowi, osobom lub mieniu w miejscu nie podlegającym władzy żadnego państwa

Podobne prace

Do góry