Ocena brak

PIOTR z Troyes

Autor /Odillo Dodano /03.06.2013

Z przydomkiem Comcstor lub Manducator [Pożeracz książek], żyjący w XII w. [zmarł w 1179 lub 1189]; był kanclerzem katedry paryskiej i wykładał w tamtej szej szkole katedralnej. Najbardziej znanym jego dziełem była Historia szkolna {Historia lasńca], streszczająca dzieje biblijne Starego i Nowego Testamentu na tle historii świeckiej owych czasów.

Za źródła służyły mu prócz Pisma św. zwłaszcza Starożytności żydowskie Józeln Flawiusza [ob.h.] oraz dzieła Ojców Kościoła: Hieronima i Augustyna. Piotr był istotnie człowiekiem na owe czasy bardzo oczytanym, a dziek) jego stało się następnie standardowym podręcznikiem dla całych wieków średnich i wywarło wielki wpływ na egzegezę biblijną [wydanie w PL CXCVIII]. Jakub de Voragine zna je z pierwszej ręki.

Podobne prace

Do góry