Ocena brak

Piotr Kropotkin - anarchista komunistyczny

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Prawo i państwo to zjawisko historyczne czyli zmienne. Społeczeństwo miało być połączeniem wolności jednostki z komunizmem ekonomicznym. Był przekonany, że odejście od państwa jest koniecznym warunkiem wynikającym z praw historii. Twierdził, że funkcją współczesnych społeczeństw jest dążenie do równości nakazujące krytykowanie państwa.

Dla niego anarchizm to socjalizm bezpaństwowy. Nie można podzielić wolności z państwem, państwo niszczy solidarność międzyludzką, państwo jest zarzewiem wojen. Społeczeństwo istniało wcześniej niż państwo. Państwo dla niego to tylko aparat (tylko władza jako aparat przymusu, ucisku który zawsze służy jednej klasie) Państwo wg niego firmuje przeciętność. Aby zmienić coś w życiu społecznym trzeba zmienić coś w życiu ekonomicznym. Socjalizm to ustrój równości ekonomicznej, gdzie nie może być jednego oddzielnego ośrodka decydującego o wolności. Wg niego system federacji ogarnie całą Europę jak i cały świat. Wszystkie dobra we władaniu społecznym będą składowane w magazynach (wyeliminowanie funkcji pieniądza), każdy dostanie to, co mu potrzebne do życia. Wyobrażał sobie że ludzie będą pracować do około 45 roku życia.

Postęp technologiczny da możliwość szybkiego wzrostu produkcji niż potrzeb. Proponował zniesienie podziału na pracę fizyczna i umysłową. Opowiadał się za zmniejszeniem kar za zbrodnie, twierdząc, że przestępca to człowiek nieszczęśliwy (zło powstaje z niewiedzy). Nie był przeciwnikiem postępu technicznego, twierdził, że maszyny uwolnią człowieka od ciężkiej pracy. Rewolucje wg niego to krótkotrwały, jednorazowy akt. Akceptował przesłanki horroru. Twierdził, że konieczne jest dostarczenie chleba, aby lud nie odwrócił się od rewolucji.

Podobne prace

Do góry