Ocena brak

PIONOWA I POZIOMA RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA W SPORCIE

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Ruchliwością społeczna /lub mobilnością społeczna/ nazywamy zatem serie zjawisk polegające na przenoszeniu się jednostek, grup, kategorii zawodowych i społeczności lokalnych z miejsca na miejsce w teoretycznie skonstruowanej przestrzeni społecznej.

Ruchliwość pionowa /wertykalna/ polega na przemieszczaniu się z pozycji niższych na wyższe w hierarchii społecznej luz z wyższych na niższe, a wiec na awansie lub degradacji społecznej. Procesy te mogą przebiegać w ciągu życia jednego pokolenia albo w układzie międzypokoleniowym, polegającym na odchodzeniu przez dzieci od pozycji społecznej rodziców.

Ruchliwość pozioma /horyzontalna/ polega na przenoszeniu się z grupy do grupy /zawodu, wsi – miasta/ bez widocznego awansu lub degradacji. Może ona również oznaczać przemieszczenia o charakterze terytorialnym zwane migracja społeczną.

W sporcie wyczynowym, mamy w polu widzenia procesy awansu i degradacji związane z aktywnością zawodnicza, polegające na przemieszczaniu się przestrzeni wyznaczonej przepisami i normami sportowymi. Aktywność sportowa może być tez interpretowana jako czynnik ponad sportowego awansu jednostki lub grupy.

Czynniki mające wpływ na mobilność w przestrzeni społeczno-sportowej:

-biologiczny – jaki jest wiek kalendarzowy wyznaczający przechodzenia z jednej grupy wiekowej do drugiej

-perfekcjonistyczny – określający zasady awansu sportowego przez pokonywanie kolejnych szczebli w postaci klas sportowych

Podobne prace

Do góry