Ocena brak

Pion podatkowy

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Regulacje prawne dotyczące tego pionu administracji wskazane są przede wszystkim w Ustawie z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych.

Organami administracji rządowej nie zespolonej podległymi ministrowi Finansów są naczelnicy Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorzy Izb Skarbowych. Dyrektora Izby Skarbowej oraz Naczelnika US powołuje i odwołuje minister Finansów.

Naczelnicy US wykonują swoje zadania przy pomocy Izby Skarbowej.

Do zakresu działania naczelników US należy:

  1. ustalanie lub określenie i pobór podatków oraz nie podatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem podatków i należności, których pobór na podstawie przepisów należy do innych organów

  2. rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych

  3. wykonywanie kontroli podatkowej

  4. podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisów dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetem gmin.

Zakres działania Dyrektora IS należy:

  1. nadzór nad US

  2. Rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do US.

W gminie organem podatkowym I instancji jest: Wójt, Burmistrz, Prezydent, marszałek w województwie, Starosta w Powiecie.

Podobne prace

Do góry