Ocena brak

PILOT MARIAN

Autor /Bosman Dodano /10.04.2012

PILOT MARIAN, ur. 6 XII 1936 w Siedlikowie pod Ostrzeszowem, prozaik. Ukończył wydz. dziennikarski na UW. Już w debiutanckim tomie opowiadań Panny szczerbate (1962) zaznaczyły się umiejętności stylizatorskie P., oryginalne słownictwo, skłonność do posługiwania się formami paraboli, groteski, karykatury. Powieść Sień (1965, nagroda im. S. Piętaka) i dwie Opowieści świętojańskie (1966) przynoszą wnikliwy obraz skomplikowanego życia psych, ludzi wsi współczesnej. W powieści Jednorożec (1978) ukazuje pisarz zdeterminowanie postaw ludzkich przez czas przeszły; autoszyderczy ton brzmi w powieści Majdan (1969), przedstawiającej negatywne skutki przemieszania kultury wiejskiej z miejską, problem fałszywie pojmowanego awansu, prowadzącego do utraty własnych korzeni kulturowych. W powieści tej, jak i w Zakazie zwałki (1974) demistyfikacji pozorów i ujawnianiu psychol. motywów działania służy monolog wewnętrzny. Specyficzny świat ogródków działkowych przedstawia tom opowiadań Wykidajło (1980). Powieść W słońcu, wdeszczu (1981) powstała jako scenariusz do serialu telewizyjnego. P. jest jednym z gł. przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w prozie polskiej. Od 1983 pełni funkcję przewodniczącego Klubu Kultury Chłopskiej.

Podobne prace

Do góry