Ocena brak

Pignus i hypotheca

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Pignus zastaw ręczy, powstawał na podstawie kontraktu realnego, posiadanie rzeczy od razu przechodziło na wierzyciela.

Hypotheca – zastaw umowny – nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu (dzierżawy) lub innego kontraktu głównego.

W prawie poklasycznym i justyniańskim była w formie hipoteki ustawowej – powstająca z mocy samego prawa (np. wynajmujący na meblach lokatora – jako zabezpieczenia czynszu; fiskus a majątku dłużnika – zabezpieczenie wierzytelności skarbu państwa – uprzywilejowana; żona na majątku męża w razie pretensji o zwrot posagu – w pr. Just. uprzywilejowany; legatariusz i fideikomisariusz na majątku spadkowym – wypłata legatu /fideikomisu).

Podobne prace

Do góry