Ocena brak

„Pieśn o chlebowym stole”

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- wiersz Przecława Słoty (lub Złoty), szlachcica z Gosławic, z ok. 1415 r.

- inaczej: „O zachowaniu się przy stole”

- utwór społeczno-obyczajowy o charakterze dydaktycznym

- krytyka obyczajów biesiadnych

- utwór pouczający, piśmiennictwo dworskie

- jest to próba sformułowania średniowiecznych zasad dobrego wychowania i - oprócz etyki biesiadnej - zwrócenia uwagi mężczyzn na konieczność pielęgnowania dwornych obyczajów oraz szacunku dla kobiet

- wiersz świadczy o wysokiej kulturze dworskiej

- zamiarem autora bylo przeszczepienie na użytek słowiański dworskich i biesiadnych zwyczajów zachodnioeuropejskich, formułujacych się pod wpływem odejścia od kultury rycerskiej i przejścia na grunt kultury dworskiej

- jest to również swiadectwo świadomości wzrostu roli kobiety w życiu towarzyskim w piętnastowiecznej Polsce

- w wierszu pojawiają się zastosowane po raz pierwszy w polskiej poezji średniowiecznej rymy męskie (półzgłoskowe): „wół, stół, kół”

Podobne prace

Do góry