Ocena brak

Pierwszy rok w cyklu życia człowieka

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Gdyby umownie przyjąć, iż nasze życia trwa około 100 lat, to pierwszy rok życia czyli okres niemowlęcy stanowi zaledwie 1% z całej linii życia.

Jednocześnie, gdy poddajemy analizie to, jakie przemiany rozwojowe dokonują się w każdym kolejnym okresie naszego życia widać, iż w żadnym innym okresie zmiany te nie są tak szybkie, tak rozległe i tak znaczące, jeżeli chodzi o ich konsekwencje tak dla jakości aktualnego funkcjonowania dziecka, jak i dalszego biegu jego rozwoju. Oznacza to, z jednej strony, iż (1) skoro małe dziecko w okresie między narodzinami a ukończeniem pierwszego roku życia rozwija się tak niezwykle szybko, więc wymaga ono szczególnie starannej opieki oraz odpowiedniej do swych potrzeb stymulacji, ale także i to, że (2) wymaga ono szczególnej ochrony i troski. Cechuje je więc niezwykłe zapotrzebowanie na różnego typu stymulację, ale i – co jest „odwrotną stroną medalu” – duża wrażliwość na wpływ czynników negatywnych, mogących zakłócić rytm jego rozwoju.

Zmiany obserwowane między narodzinami a ukończeniem pierwszego roku życia dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka. Zmienia się jego ciało (dziecko rośnie i coraz więcej waży), reakcje emocjonalne, stosunek do otoczenia, zakres jego doświadczeń, wiedzy o świecie i różnych umiejętności. Pod koniec pierwszego roku życia dziecko jest - na podstawowym poziomie – gotowe do samodzielnego radzenia sobie z zaspokajaniem swych potrzeb oraz do spełniania oczekiwań otoczenia. Opanowało już jakiś sposób przemieszczania swego ciała w przestrzeni (lokomocja), sięgania po przedmioty i używania ich w odpowiedni sposób (manipulacja) i porozumiewania się z otoczeniem (komunikacja) czyli wyrażania swych potrzeb w sposób zrozumiały przez innych ludzi, a także rozumienia zachowań i komunikatów kierowanych w jego stronę przez bliskie mu osoby. Opanowało więc zręby tego, co można określić jako niezależność w stosunku do otoczenia.

Podobne prace

Do góry