Ocena brak

Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Jedna rzecz może być przedmiotem różnych praw, w tym ograniczone prawa rzeczowe, przysługujących różnym osobom, np.. ta sama nieruchomość może przedmiotem użytkowania służebności gruntowej i hipoteki. Może też być tak, że ta sama nieruchomość jest przedmiotem kilku przysługującym różnym osobom hipotekom. Wykonywanie tych praw przez każdy podmiot uprawniony jednocześnie jest czasem możliwy, ale częściej prowadzi do konfliktu, nazywanego kolizją praw rzeczowych. Kolizje między ograniczonymi prawami rzeczowymi rozstrzygają przepisy prawa, określające tzw. Pierwszeństwo.

Zasada pierwszeństwa oznacza, że najpierw ulega zaspokojeniu lub innej organizacji prawa któremu służy pierwszeństwo a dopiero gdy jest to możliwe prawo znajdujące się na dalszym miejscu. Do zastrzeżenia pierwszeństwa ograniczonego prawa rzeczowego niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Jeżeli przed wpisaniem prawa do którego było zastrzeżone pierwszeństwo zostało wpisane inne prawo, do wpisu prawa z zastrzeżeniem pierwszeństwa nie jest potrzebna zgoda osoby której to inne prawo przysługuje. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych może być zmienione.

Do zmiany potrzebna jest umowa między tym, czyje prawo ma ustąpić pierwszeństwa a tym czyje prawo ma uzyskać pierwszeństwo . Jeżeli chociaż jedno z tych praw jest ustanowione w księdze wieczystej, potrzebny jest także wpis do księgi wieczystej. Zmiana pierwszeństwa staje się bezskuteczna z chwilą wygaśnięcia prawa które ustąpiło pierwszeństwa.

Podobne prace

Do góry