Ocena brak

Pierwsze zegary

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Podstawową wadą zegara słonecznego było to, że stawał się bezużyteczny nocą albo w pochmurne dni. Problem ten został około 1500 roku p. n. e. rozwiązany przez Egipcjan, którzy wynaleźli klepsydrę wodną. W najprostszej formie, było to naczynie z niewielkie otworem w dnie i zazna­czoną na boku skalą. Nalana do niego woda powoli wyciekała, a jej poziom względem skali wskazywał na ilość czasu jaki upłynął.
W późniejszym czasie mechanizm klepsydry wodnej został ulepszony i woda ściekała z jednego naczynia do drugiego, powodując podnoszenie się pływaka, który w ten sposób pokazywał czas.
Innym rodzajem klepsydry była klepsydra pia­skowa, w której piasek przesypywał się w spe­cjalnym szklanym naczyniu, odmierzając ustalo­ny przedział czasowy - często półgodzinny lub godzinny. Niektórzy ludzie używają dzisiaj miniatury klepsydry piaskowej jako czasomierza przy gotowaniu jajek.
Jeszcze innym sposobem mierzenia czasu było wypalanie świecy. Rowki wycięte w wosku poka­zywały upływające godziny w miarę jak obniżał się poziom spalanej świecy. Sposób ten był sze­roko stosowany, jednak nie cechował się zbytnią dokładnością, ponieważ różnice w rodzajach kno­tów i wosku, a także przeciągi miały wpływ na szybkość spalania się świecy.

Podobne prace

Do góry