Ocena brak

Pierwsze wyznana wiary

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa. To jest apostolskość Kościoła.

Punktem wyjścia i centrum wiary chrześcijańskiej jest Chrystus. Dwa elementy istotne tej wiary to synostwo Boże Jezusa Chrystusa i jego wywyższenie w chwale jako Pana po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. Chrześcijanie pierwszego wieku wychodząc od godności zmartwychwstałego Kyriosa stwierdzają boskość Chrystusa i Jego powrót w przyszłości. W centrum wiary pierwszych chrześcijan było więc królestwo Chrystusa zapoczątkowane przez Jego zmartwychwstanie i wywyższenie po prawicy Ojca. Istotą było stwierdzenie, że Chrystus panuje nad światem, i że została mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi. To właśnie wyrażało krótkie zdanie: Jezus jest Panem - Kyrios Christos.

Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wywyższenie nie uczyniły Go Synem Bożym, ale zamanifestowały światu, że jest nim na prawdę. To Synostwo Boże wyznawali pierwsi chrześcijanie.

Podobne prace

Do góry