Ocena brak

PIERWSZE TYGODNIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Po napadzie na Belweder opadło wrzenie rewolucyjne. Gdy Wlk X odmówił udziału w tłumieniu -powstania, Rada Administracyjna przystąpiła do rozbrojenia i obezwładnienia ludu przez powołanie podporządkowanej burżuazji Straży Bezpieczeństwa. Twórcy powstania i żywioły radykalnie powstrzymały te zakusy kontrrewolucyjne. Dzięki Mochnackiemu reaktywowano Tow. Patriotyczne. Ich postulaty (zerwanie rokowań z Wlk X, rozszerzenie działań wojennych) poparły liczne demonstracje uliczne. Do Rady powołano Lelewela i Mochnackiego, ale już 3 XII przekształcono ją na Rząd Tymczasowy, w którym został Lelewel

Te wszystkie ustępstwa konserwatystów były tylko pozorne. Udało im się namówić gen. Józefa Chłopickiego do objęcia dyktatury - co sam ogłosił 5 XII. Celem jego dyktatury było powstrzymanie wybuchu nieuniknionej wojny z Rosją. Gdy jednak po ustaleniach z carem Mikołaj I nie chciał słyszeć o żadnych umowach, gen. podał się do dymisji.

18XII Sejm ogłosił powstanie narodowe. Po ustąpieniu Chłopickiego ożywiła się działalność obozu radykalnego, zorganizowanego jako Tow. Patriotyczne. Z jego inicjatywy doszło w Warszawie do wielkich manifestacji ku czci straconych z wyroku Mikołajka I dekabrystów. Pod wrażeniem tej demonstracji sejm 25 I 1831r podjął uchwałę o detronizacji Mikołaja I. Władza w kraju pozostała w rękach sejmu. Podlegał mu Rząd Narodowy z prezesem x Adamem Czartoryskim na czele.

Podobne prace

Do góry