Ocena brak

Pierwsze materiały wybuchowe

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Pierwsze bomby napełniano zwykłym prochem strzelniczym. Współczesne materiały wybuchowe mogą wytworzyć niszczącą falę uderzeniową rozchodzącą się z prędkością naddźwiękową.
Proch strzelniczy był pierwszym materiałem wybuchowym. Produkowany jest do dziś, lecz wykorzystuje się go głównie do wystrze­liwania ogni sztucznych oraz do napełniania śle­pej amunicji. Dawniej wykorzystywany był także do wyrzucania pocisków z broni palnej, jednak miał kilka poważnych wad. Eksplodujący proch wydzielał znaczną ilość gęstego dymu. Oprócz tego, że zdradza! on przeciwnikowi pozycję strzel­ca, to często ograniczał widoczność do tego stop­nia, że dalsze strzelanie było niemożliwe. Proch pozostawiał w lufie osady, przez co broń należało bardzo często czyścić. Militarne zastosowanie czar­nego prochu skończyło się po wynalezieniu bez­dymnych prochów bazujących na nitrocelulozie.
Jednym z najdonioślejszych wydarzeń w histo­rii rozwoju materiałów wybuchowych było wynale­zienie w 1845 roku przez Niemca Christiana Schonbeina bawełny strzelniczej, będącej odmia­ną nitrocelulozy. Bawełnę strzelniczą wytwarzano działając na włókna naturalnej bawełny (będące w istocie celulozą) stężonymi kwasami siarkowym oraz azotowym. Dziś jeszcze lepszą nitrocelulozę uzyskuje się, działając tymi kwasami na papier lub wióry drewniane.
W rok po wytworzeniu bawełny strzelniczej pro­fesor chemii z Turynu Ascanio Sobrero wypro­dukował jako pierwszy nitroglicerynę. Uzyskał ją w procesie powolnego wkraplania gliceryny do mieszaniny stężonych kwasów: siarkowego oraz azotowego. Nitrogliceryna była materiałem wybu­chowym o potężnej sile rażenia, równocześnie bar­dzo niebezpiecznym podczas transportu. Eksplozja tej cieczy może zostać wywołana nawet przez naj­mniejszy wstrząs.

Podobne prace

Do góry