Ocena brak

Pierwsze generatory

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Nasze słowa elektron i elektryczność wy wodzą sic od greckiego słowa elektron oznaczającego bursztyn. Choć opisane powyżej zjawisko znano od dawien dawna, to pierwszą maszynę produkującą elektryczność zbudowano dopiero w XVII wieku.
Niemiec. Otto von Gucricke zbudował proste urządzenie, w którym kładąc dłoń na dużej, obra­cającej się kuli wykonanej z siarki powodował jej ładowanie się przez tarcie. Do początku XIX wieku zbudowano wiele podobnych maszyn.
Innym rodzajem prostego generatora jest ma­szyna działająca na zasadzie indukcji elektrosta­tycznej - t/w . maszyna elektrostatyczna. W pro­cesie indukcji elektrostatycznej powodujemy rozdział ładunków w danym ciele poprzez zbliże­nie doń innego ciała naładowanego, Z jednej stro­ny gromadzą się wówczas ładunki ujemne a z dru­giej dodatnie. Dotykając przewodnikiem jednej ze stron takiego przedmiotu możemy pozbaw ić go części ładunków jednego rodzaju i tym samym na­ładować go. W taki sposób możemy zbierać ładun­ki, gromadząc je tak, aby wytwarzać naprawdę wysokie napięcia. Jeden z rodzajów maszyny elektrostatycznej wynaleziony w 1883 roku przez Ja­mesa Wimshursta jest używany jeszcze dziś pod­czas demonstracji laboratoryjnych do wytwarzania napięć rzędu 50000 V i więcej.

Podobne prace

Do góry