Ocena brak

Pierwsza pomoc

Autor /smerf Dodano /08.02.2011

 

Pierwsza pomoc-proste,natychmiastowe czynności ratownicze wykonwana przez świadków i/lub uczestników wypadku przed przybyciem fachowych służb ratunkowych.

 Cele udzielania pierwszej pomocy: atowanie zycia/zdrowia ludzkiego,ograniczenia skutków urazów& agłych zachorowań,opieka nad poszkodowanym.

Czynności ratownicze w ramach pierwszej pomocy:rozpoznanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia,wezwanie służb ratunkowych,ewakuacja ze strefy zagrożenia/ sunięcie czynnika szkodliwego dla rannego,resuscytacja krążeniowo-oddechowa(udrożnienie górnych dróg oddechowych,sztuczne oddychanie,pośredni masaż serca),zatamowanie masywnego krwawienia zewn.,zaopatrzenie rany,unieruchomienie jak cos z koscmi nie teges,ułożenie w pozycji bocznej ustalonej,ochrona poszkodowanego przed pogorszeniem,zabezpieczenie przed pogoda,uspokojenie psychiczne.

Stany bezpośredniego zagrożenia życia-sytuacje,które mogą być bezpośrednią przyczyną śmierci poszkodowanego: niedrożność drog oddechowych,utrata przytomności,nagłe zatrzymanie oddychania,krążenia,porazenie pradem,toniecie,oparzenie,wychłodzenie, krwawienie,zatrucie…

Łańcuch przeżycia(ratowniczy)-przebieg udzielania pomocy rannym&chorym od pierwszych chwil po wypadku/ zachorowania do specjalistycznego leczenia w szpitalu.

Pomoc przedszpitalna:rozszerzone czynności ratownicze wykonywane przez służby ratownicze.

Wzór „łańcucha przeżycia”:pierwsza pomoc->wezwanie pomocy->pomoc przedszpitalna->transport->pomoc szpitalna.

Wypadek:nagłe zdarzenie,które można opanować przy pomocy posiadanych sił i środków.

Wypadek masowy:nagłe zdarzenie, które powoduje powstanie dużej liczby ofiar,zakłucające normalny tryb pracy służb ratunkowych i szpitali.

Katastrofa:nagłe zdarzenie,które powoduje tak wiele szkód&ofiar,że wysiłki&środki objętej nią społeczności nie wystarczają do jej opanowana i konieczna jest pomoc z zewnątrz.

Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku:ocena sytuacji,ocena bezpieczeństwa,pierwsza pomoc,dalsza opieka nad poszkodowanym,przekazanie informacji o poszkodowanym.

Wezwanie służb ratunkowych:informacje o rodzaju zdarzenia,info o miejscu zdarzenia(w zab:ulica,nr.domu,odległość od charakterystycznego pkt. niezab:odległość od miejscowości/chartka.pkt.w terenie),liczbę,wiek, płec ofiary,info o obnrażeniach,info o wzywajacym help.

Wypadek komunikacyjny:zdarzenie związane z ruchem drogowym,w następstwie którego nastąpiło uszkodzenie ciała,rozstroj zdrowia/śmierć/zniszczenia mienia.

Segregacja wstępna poszkodowanych:podział rannych& chorych na grupy wymagające jednakowego postępowania ratowniczego.

Utrata przytomności:następstwo przerwania prawidłowej czynności mózgu człowieka.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa-zespół czynności ratunkowych okresowo zastępujących czynność serca i płuc,gdy nastąpiło nagłe zatrzymanie ich funkcji.

Resuscytacja-przywró- cenie za pomocą metod ratunkowych spontanicznego krążenia i oddy- chania bez świadomości.

Reanimacja-przywrócenie za pomocą metod ratunkowych spontanicznego krążenia i oddychania oraz świadomości.

Podobne prace

Do góry