Ocena brak

Pierwsza faza łykania

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Faza pierwsza jest okresem przygotowawczym i trwa stosunkowo długo. Po rozdrobnieniu kęsów i przepojeniu ich śliną i) szczęki zwierają się, mięśnie warg zamykają szparę ustną, a mięśnie łuków podniebiennych — cieśń gardła. 2) Mięśnie dna jamy ustnej (mm. bródkowo-gnykowy, żuchwowo-gnykowy i dwubrzuścowy) kurcząc się pociągają kość gnykową, a wraz z nią krtań (mm. tarczowo-gnykowe zbliżają ją do kości gnykowej) ku górze oraz do przodu i obie te części wsuwrają się pod język. Wtedy droga oddechowa jest zamknięta, światło gardła natomiast otwarte. Równocześnie 3) pod wpływem ciśnienia jakie wywierają mięśnie dna jamy ustnej język przyciska kęs do podniebienia, a 4) mm. gnykowo-językowy i rylcowo-językowy pociągają język do tyłu i kęs zostaje przesunięty ku cieśni gardła. 5) Cieśń gardła otwiera się do czasu aż kęs jej nie minie, po czym znowu się zamyka (mm. językowo-podniebienne i gardłowo-podniebienne) i droga powrotu jest odcięta. Również droga do jamy nosowo-gardłowej jest zamknięta, ponieważ 6) podniebienie miękkie podnosi się (dźwigacz i naprężacz podniebienia), ustawiając się poziomo i styka się z tylną ścianą gardła (z fałdem Passavanta). Cały przebieg pierwszej fazy widoczny jest z zewnątrz, szczególnie u mężczyzn, ponieważ krtań czy «jabłko Adama» wstępują ku górze.

Podobne prace

Do góry