Ocena brak

Pierwsi konstruktorzy śluz

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Wprowadzenie wrót wspornych jest przypisywane znakomitemu humaniście i inżynierowi Leonardo da Vinci. Swego czasu był on inżynierem na dwo­rze księcia Mediolanu i parał się budową kanałów, wprowadzając między innymi w 1482 roku wyżej opisaną konstrukcję wrót śluzy.
Śluzy z początku byty wznoszone całkowicie z drewna, jednak później kamienne lub ceglane ko­mory stały się standardem. Wrota, wykonywane zwykle z drewna, wytrzymywały do 50 lat eksploa­tacji. Początkowo komorę napełniano i opróżniano za pomocą ręcznie otwieranych zasuw we wrotach. Później do napełniania i opróżniania zastosowano kanały w ścianach komory wyposażone w zam­knięcia na końcach.
Gdy różnica poziomów jest szczególnie duża, buduje się śluzy kaskadowe, gdzie wrota niskiego poziomu jednej komory są jednocześnie wrotami wysokiego poziomu następnej komory.

Podobne prace

Do góry