Ocena brak

Pierwotniaki - ROZMNAŻANIE

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Może być bezpłciowe ( mitotyczne – tworzą się dwie komórki potomne o jednakowym wyposażeniu genetycznym, podłużne i poprzeczne, nie dochodzi do wymiany materiału genetycznego) i płciowe ( pierwotniaki występują w dwóch formach życiwych tj.: haplonty – przechodzą mejozę pozapłodnieniową i tworzą się diplonty oraz diplonty – przechodzą mejozę przedzapłodnieniową i tworzą się haplonty), Koniugacja – przed i po procesie mamy do czynienia z dwoma osobnikami.

Dwa pantofelki łączą się ze sobą tworząc między sobą mostek. Makronukleus ulega redukcji, a mikronukleus przechodzi mejozę i wytwarzają się 4 jądra. 3 degenerują się, a jedno po przejściu mitozy tworzy jądro stacjonarne (komórka jajowa) i migracyjne ( plemniki). Po zapłodnieniu jądra stacjonarnego przez migracyjne powstają jądra zygotyczne tworząc po podziale 2 jądra potomne.

Podobne prace

Do góry