Ocena brak

Pierwotniaki - CHARAKTERYSTYKA TYPÓW PIERWOTNIAKÓW

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

WICIOWCE. Należą do niego jednokomórkowce zaopatrzone w jedną,dwie lub wiecej wici. mają jedno lub wiecej jąder pełniących te same funkcje. powierzchniowa warstwa komórki jest sztywna i określa kształt pierwotniaka. Środowiskiem życia są dla nich inne organizmy roślinne i zwierzęce (są więc pasożytami i symbiontami). Podział u wiciowców odbywa się w charakterystyczny sposób - komórka dzieli sie zgodnie z długą osią.

Rozród płciowy - jeśli wystepuje - polega na łączeniu się gamet. Typ P. wiciowych jest ogniwem pośrednim pomiędzy królestwem roślin i zwierząt.

OTWORNICE są to morskie pierwotniaki przydenne i planktonowe. sciała ich okrywają wapienne skorupki z licznymi otworkami, przez które wysuwają się cienkie, nitkowate nibynóżki. Mają 1 lub wiele jąder. Niektóre z poznanych gatunków otwornic przechodzą przemianę pokoleń, w której jedno pokolenie jst haploidalne, a drugie diploidalne.

ORZĘSKI. Ich organellami ruchu są rzęski, które najczęściej pokrywają ich całe ciało. Każdy osobnik ma 2 jądra stanowiące funkcjonalną całość:mikronukleus i makronukleus.

Orzęski wolno żyjące odżywiają się bakteriami,a pokarm pobierają przez cysostom. Wiekszość orzęsków rozmnaża się przez podział poprzeczny. między kolejnymi podziałami następuje koniungacja. Jednym z najlepiej poznanych orzęsków jest pantofelek.

SPOROWCE są to pierwotniaki pasożytnicze. Pasożytują na bezkręgowcach i kręgowcach.Mają niewielkie rozmiary i nie posiadają organelli ruchu. Mają złożony cykl życia, który możemy podzielić na 3 okresy: wegetatywny, gametogenezy oraz okres, w którym zygotarośnie, dzieli się, przekształca w liczne postacie inwazyjne. Niektóre sporowce mogą powodować groźne choroby u ludzi (np. malaria)

KORZENIONÓŻKI to pierwotniaki poruszające się za pomocą płatowatych nibynóżek. Nie mają usztywnionej powierzchni komórki. Zamieszkują wody słone i słodkie, wchodzą w skład planktonu. są cudzożywne, nierzadko pasożytnicze.

PROMIENIONÓŻKI. Od kulistego ciała promieniście rozchodzą się nibynóżki usztywnione w środku igłami krzemionkowymi. Jądro i część cytoplazmy zamknięte jest w pancerzyku. Nektóre gatunki tworzą kolonie wiedoczne gołym okiem dzieki połączeniu tysięcy osobników.

Podobne prace

Do góry