Ocena brak

Pierwotniaki - BUDOWA KOMÓRKI PIERWOTNIAKA

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Komórka pierwotniaka jest grudką cytoplazmy otoczoną błoną komórkową. Zawiera jądro komórkowe, siateczkę wewnątrzplazmatyczną, cytoszkielet, centriole, rybosomy, mitochondria, struktury Golgiego, lizosomy, wodniczki pokarmowe, ziarna substancji zapasowych, wodniczki tętniące.

1.Budowa powierzchni komórki

Wszystkie pierwotniaki mają złozoną budowę powierzchni komórki. Pelikula składa się z pofałdowanej błony komórkowej, cytoplazmy oraz różnych włókienek cytoszkieletu i mikrotobul. często nagromadzenie włókieniek i ew. pęcherzyków nadaje stały kształt pierwotniakowi, co usprawnia ruch, ale uniemożliwia tworzenia wodniczek pokarmowych w dowolnym miejscu na powierzchni komórki. Wapienne pancerzyki otwornic uniemożliwiają zmianę kształtu.

2. Organelle ruchu

Pierwotniaki poruszają się za pomocą wici (wiciowce), rzęsek (orzęski) i nibynóżek (korzenionórzki, otwornice i promienionóżki) lub nie poruszają ich wcale. w każdy rodzaj ruchu zaangażowany jest cytoszkielet.

3. Jądro komórkowe

Pierwotniaki mogą mieć jedno lub wiele takich samych jąder. wyjątek stanowią orzęski, które posisadają dwa rodzaje jąder pełniących odmienne funkcje życiowe.

4. Wodniczki tetniące

Zazwyczaj funkcjonuje kulista wodniczka tętniąca otoczona pęcherzykami RE wspomagającymi jej dzialanie. Orzęski często mają więcej wodniczek tętniących zaopatrzonych w kanaliki RE.

Podobne prace

Do góry