Ocena brak

Pierwotniaki - BUDOWA

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Pierwotniaków: rzęski lub wici – rzęsek jest więcej, są krótsze i połączone pod powierzchnią błony komórkowej w aparat rzęskowy, umożliwiający falowy ruch całych zespołów rzęsek. Niby nóżki – niektóre zarodziowce mają zdolność przelewania cytoplazmy do różnych rejonów komórki. W ten sposób tworzą w dolnym miejscu szerokie wypustki protoplazmatyczne. Pozwalają one poruszać się zarodziowcom ruchem pełzakowatym.

Wodniczki pokarmowe – następuje w nich trawienie bakterii lub okrzemek), Mikronukleus – jądro odpowiedzialne za rozród. makronukleus – jądro odpowiedzialne za czynności wegetatywne. Pelikula – błona komórkowa podścielona tworami błoniastymi, przez co cała konstrukcja ulega wzmocnieniu. Pozwala na poruszanie się ruchem ameboidalnym. Najbardziej skomplikowaną budowę pelikuli mają ozręski. Kanały doprowadzające. Pęcherzyk centralny. Perystom. Cytostom. Cytopyge.

Podobne prace

Do góry