Ocena brak

Pierwotne sposoby nabycia prawa własności

Autor /Roch Dodano /18.11.2011

Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny, albo w sposób pierwotny. Do pierwotnych sposobów zaliczamy:

1. zasiedzenie (usucapio) ???

2. zawłaszczenie (occupatio)

3. przetworzenie (specificatio)

4. połączenie i zmieszanie (accessio, confusio, commixtio)

5. nabycie owoców

Podobne prace

Do góry