Ocena brak

Pierścień pachwinowy powierzchowny

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Pierścień pachwinowy powierzchowny (annulus inguinalis superfi-cialis) jest to znana nam już szczelina, położona nieco bocznie i powyżej guzka łonowego w dolnej i przyśrodkowej części rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha. Włókna rozcięgna rozstępując się na dwie strony koło otworu pachwinowego powierzchownego tworzą nad otworem odnogę przy ś rod ko w ą (crus mediale)? włókna zaś boczne przechodząc u dołu w więzadło pachwinowe — jego odnogę boczną (crus laterale). Od przodu otwór odgraniczają włókna biegnące między obiema odnogami; stanowią one włókna między odnogo we (fibrae intercrurales), czyli odnogę przednią. Od tyłu i od dołu ograniczają ten otwór włókna odchodzące od więzadła pachwinowego. Włókna te zdążają poza więzadłem pachwinowym w pochewce m. prostego ku kresie białej i tworzą pasmo zwane więzadłem zagiętym (lig. reflexum), które stanowi czwarty bok pierścienia powierzchownego, tj. odnogę tylną. Pierścień pachwinowy powierzchowny jest z łatwością wyczuwalny, a u osób chudych nawet widoczny przez skórę.

Podobne prace

Do góry