Ocena brak

Pierścień gardłowy limfatyczny

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową półkolem górnym. Rozsiane pola limfatyczne mogą uzupełniać oba półkola w jeden zamknięty pierścień. Według Waldeyera pierścień ten biegnie śladem granicy, która dzieliła ektodermalnc, wstępne odcinki przewodu pokarmowego i oddechowego od ich dalszych, entoder-malnych odcinków.

Podobne prace

Do góry