Ocena brak

Pierścień aromatyczny

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi mianem aromatyczności.

Przykłady związków z pierścieniami aromatycznymi: antracen, benzen, benzopiren, pirydyna, pirymidyna, tymina, uracyl. W pierścieniach aromatycznych występuje chmura zdelokalizowanych elektronów p po obu stronach jego płaszczyzny.

Typowe dla pierścieni aromatycznych są reakcje substytucji elektrofilowej (podstawniki).

Podobne prace

Do góry