Ocena brak

„Pierestrojka“ i „glasnost“ – główne wyznaczniki i znaczenie dla obozu socjalistycznego

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

TŁO

 • W latach 82-85 trzykrotnie zmienili się przywódcy ZSRR, aż w końcu w 85r do władzy doszedł Gorbaczow, przedstawiciel pokolenia, które od dawna czekało na przejęcie władzy

 • ZSRR przestawało już być w tym okresie równorzędnym partnerem dla USA,

 • W krajach satelickich panował zamęt, a samemu ZSRR groził rozpad,

 • Państwu nie brakowało surowców, lecz gospodarka była zarządzana bardzo nie efektywnie.

 • Państwo było technologicznie zacofane ( poza przemysłem ciężkim )

 • Nie było w stanie wyżywić własnych obywateli i zapewnić im odpowiedniego standardu życia.

 • Nie stać go było na dalsze utrzymywanie statutu super mocarstwa.

 • 1986 – katastrofa w Czarnobylu

 • 1988 – trzęsienie ziemi w Armenii

 • Od połowy lat 80-tych spadek cen ropy, z której eksportu ZSRR w znacznym stopniu się utrzymywała.

Pierestrojka i glasnot

 • Pierestrojka” – oznaczała przebudowę gospodarki w bardzo szerokim znaczeniu. Tylko że nikt za bardzo nie wiedział co powinno być produktem końcowym tych przemian ( jaki ustrój gospodarczy ?) i jak tego dokonać. Chodziło o uwolnienie cen, decentralizację, podniesienie samodzielności przedsiębiorstw. Pierestrojka miała bardzo wielu wrogów, ludzi którzy w dotychczasowych stosunkach gospodarczych zajmowali dobre, stabilne stanowiska. Ponadto ludzie bali się tego co nowe.

 • Glasnost” – oznacza jawność, w szczególności zaprzestanie kłamstw na temat rzekomych sukcesów gospodarczych, krytyka rządów Breżniewa, publikacji zakazanych utworów, rehabilitacji ofiar czystek. Glasnost wymagał nie tylko zniesienia cenzury, ale również panującej w kraju służalczości, reformy stosunków politycznych oraz zniesienia wszechobecnego monopolu na władzę partii komunistycznej. Co do potrzeby tego procesu wszyscy byli zgodni.

 • Gorbaczow zamierzał zreformować partię komunistyczną, jednakże uległa ona rozpadowi, w niektórych regionach przestała całkowicie istnieć, straciła na znaczeniu.

KONSEKWENCJE

 • Spośród 15republik wchodzących w skład ZSRR tylko 3 były zamieszkane przez narody Słowiańskie: Rosja, Białoruś i Ukraina, przy czym w tej ostatniej w całym XX w. nasilały się tendencję niepodległościowe.

 • Zamęt polityczny i gospodarczy w ZSRR spowodował że począwszy od Litwy, później Łotwa i Estonia, później Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan odzyskiwały niepodległość.

 • Osłabienie, reformy i ruchy odśrodkowe w ZSRR zostały wykorzystane przez opozycję w państwach satelickich do osłabiania władzy partii komunistycznej aż w końcu do jej przejęcia.

 • W krajach satelickich nastąpił upadek rządów partii komunistycznej, wszędzie z wyjątkiem Rumuni ( gdzie panował Czałczesko ) odbyło się to bezkrwawo.

 • NRD znikło, w państwach europy środkowej władzę przejęły rządy centroprawicowe, w krajach bardziej na wschód – Bułgarii, Rumunii – rządy się zmieniły ale odejście od dawnego reżimu nie było tak wyraźne.

 • Pierestrojka i kryzys gospodarczy w ZSRR a później w Rosji, „rozlał się” po wszystkich krajach bloku wschodniego, jako że w dużym stopniu były one gospodarczo uzależnione od Rosji, która była największym odbiorcą krajowych wyrobów.

Do góry