Ocena brak

Pieniądz transakcyjny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011

Charakterystyka

Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią tzw. rezerwę transakcyjną. Jest ona przechowywana z motywu prowadzenia przedsiębiorstwa.


Poza tym motywem Keynes wyróżnił jeszcze trzy inne rezerwy utrzymywane z innych motywów, odpowiednio: użytkowania dochodu, ostrożności i spekulacji.


Możemy odnieść te motywy do wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.Formalnie rzecz biorąc, zakupy dóbr konsumpcyjnych są takimi samymi transakcjami jak zakupy środków produkcji, które przeprowadzają przedsiębiorstwa.Niektóre produkty mogą być przeznaczone nie tylko na konsumpcję, ale i na zużycie produkcyjne np. węgiel, płody rolne.


Różnica pomiędzy transakcjami handlowymi a zakupami dóbr przeznaczonych na bezpośrednią konsumpcję polega na rozmiarze transakcji. W przypadku przedsiębiorstwa zakupów dokonuje się większymi partiami, w drugim nabywa się pojedyncze sztuki. Jednak oba rodzaje zakupów to transakcje kupna-sprzedaży. Stąd też możemy powiedzieć, iż zarówno pieniądze trzymane jako dochód jak i trzymane z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, będziemy traktowali jako pieniądz transakcyjny.


Autor: Wiktoria Wolnik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry