Ocena brak

Pieniądz papierowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011

Charakterystyka

Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.


Geneza

Pieniądz papierowy jest niewymienialnym na złoto banknotem, papierem, którego wartość nominalna nie jest uzależniona od rodzaju materiału, z którego został wykonany. Wywodzi się od kwitu depozytowego, wydawanego przez złotników. Kwit ten pojawił się po raz pierwszy w Londynie w XVII wieku. Zobowiązywał on złotnika do zwrotu monet, które klient lokował u niego. Wtedy też pojawił się w użyciu powszechnym weksel handlowy.


Późniejsze przemiany gospodarcze przyczyniły się do rozwoju zjawiska udzielania kredytów. Weksel stał się więc udokumentowaną formą kredytu. Jeszcze później złotnicy zaczęli zajmować się, poza emisją kwitów depozytowych, ofertami oprocentowania za ulokowane u nich monety, kruszce.


Przekształcili się w bankierów. Po wprowadzeniu systemu dewizowo - złotego z powodu kurczenia się zasobów złota, coraz częściej posiadacze pieniędzy rezygnowali z wymieniania je na złoto. Po pierwszej wojnie światowej tylko Stany Zjednoczone i Wielka Brytania utrzymywały wymienialność swoich walut. Ale juz w 1931 roku Wileka Brytania z tego zrezygnowała.


Wymienialność pieniądza na złoto była swoistą ortodoksją ekonomiczną. Uważano, że gwarantuje ona stabilność systemu pieniężnego i gospodarki. Podtrzymano wymianę na waluty, które miały pokrycie w złocie. W 1971 r. uznano, iż rezerwy złota drastycznie spadły i postanowiono zawiesić wymienialność.


Kurs wymiany

W historii pieniądza papierowego pojawił się:

  • pieniądz o kursie oficjalnym (funkcjonował jako pieniądz, którego używano jako środka płatniczego, nie tylko jako zobowiązania banku wobec klienta)
  • pieniądz niewymienialny (o kursie przymusowym)
  • skarbowy pieniądz papierowy(państwo za pośrednictwem kas dyskontowych wydawało ten rodzaj pieniędzy, w celu sfinansowania wydatków publicznych).

Kres pieniądzom i banknotom wymienialnym na kruszec przyniósł wielki kryzys lat 30.tych XX wieku. Zmieniono wówczas zasady emisji banknotów, a termin "pieniądz wymienialny" zaczął oznaczać swobodną wymienialność na inne waluty, a nie całkowicie bądź częściowo na kruszec.


Obecnie ewoluuje on w kierunku formy pieniądza elektronicznego.


Bibligrafia

Podobne prace

Do góry