Ocena brak

Piekarniki

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Nowoczesne kuchnie wyposażane są raczej w osob­ny piekarnik i płytę wbudowane bezpośrednio w meble, aniżeli w jednoczęściową kuchenkę zespoloną. Takie rozwiązanie pozwala na większą swobodę przy projektowaniu kuchni, gdyż piekar­nik tego rodzaju można umieścić w dużo korzyst­niejszym miejscu, aniżeli w przypadku tradycyj­nego rozwiązania. Rozdzielenie części składowych kuchenki daje także większą swobodę wyboru, nie­którzy użytkownicy chcą mieć, na przykład, płytę gazową i piekarnik elektryczny.
Temperaturę osiąganą przez piekarnik kontro­luje termostat. Po osiągnięciu żądanej temperatu­ry, termostat automatycznie utrzymuje ją na sta­łym poziomie, regulując ilość pobieranego gazu bądź energii elektrycznej. W piekarnikach wypo­sażonych w termowentylator temperatura wewnątrz jest stała, lecz w tych, które termowentylatora nie posiadają, temperatura zmienia się zależnie od położenia; najniższa jest na spodzie, a najwyższa u samej góry, gdzie zwykle przekracza temperatu­rę ustawioną na termostacie.
Coraz większą popularność zyskują piekarniki wielofunkcyjne, oferujące wybór pomiędzy prze­różnymi metodami przyrządzania potraw. W skład kombinacji wchodzą opiekacz, termowentylator, standardowe grzałki do pieczenia oraz nawiew chłodnego powietrza do rozmrażania produktów. Istnieją także kuchenki kombinowane, łączące w sobie funkcje piekarnika (ogrzewanie konwek­cyjne), opiekacza oraz kuchenki mikrofalowej.
Kuchnie węglowe sprzedawane są coraz rza­dziej , choć w wielu gospodarstwach domowych są podstawowym urządzeniem do gotowania. Ich za­letami są obecnie wyłącznie niska cena i stosun­kowo tani opał. W rejonach, gdzie nie doprowa­dzono gazu, alternatywą dla nich jest elektryczność lub gaz w butlach, a wygoda która łączy się ze sto­sowaniem tych nośników energii powoli przeko­nuje do nich nowych użytkowników.

Podobne prace

Do góry