Ocena brak

PIAT - granatnik przeciwpancerny

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Nazwa brytyjskiego granatnika prze­ciwpancernego, skrót od Projector In-fantry Anti-Tank (miotacz przeciw-czołgowy piechoty), skonstruowane­go na początku lat trzydziestych przez pik. Blackera. Prototyp o nazwie „Ar-balest" został odrzucony przez wojsko po próbach poligonowych w 1939 r., gdyż uznano, że moździe­rze kal. 50 mm są poręczniejszą i sku­teczniejszą bronią.

Dalsze prace kon­tynuowane przez zespół *MD1 Mini­sterstwa Obrony, zajmujący się wytwarzaniem niekonwencjonalnej broni dla oddziałów partyzanckich i dywersyjnych, doprowadziły do skonstruowania pocisku kumulacyj­nego i udoskonalenia miotacza. Próby przeprowadzone w marcu 1942 r. wypadły pozytywnie i we wrześniu rozpoczęto seryjną produk­cję.

Obsługiwanie tej broni nie było łatwe. Strzelec musiał napiąć spręży­nę, opierając stopy o kolbę i ciągnąć lufę do góry, co wymagało wiele wy­siłku. Następnie wkładał pocisk z przodu lufy; naciśnięcie na spust zwalniało sprężynę, której bolec ude­rzał w zapalnik ładunku wybuchowe­go miotającego pocisk na odległość ok. 80 m.

Nie była to dobra broń ze względu na trudności z przygotowa­niem do strzału i niewielką siłę raże­nia pocisku. Jednakże często używa­ły jej oddziały ruchu oporu, gdyż okazała się jedyną dostępną dla nich bronią przeciwpancerną.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

długość 99 cm

ciężar 14,4 kg

ciężar pocisku 1,35 kg

prędkość początkowa pocisku 106,6 m/s

zasięg ok. 80 m

pocisk przebijał pancerz o grubości do 75 mm

Podobne prace

Do góry