Ocena brak

PIAGGIO P.108 - samolot

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Jedyny czterosilnikowy samolot bombowy włoskich sił powietrznych (*Reggia Aeronautica). Prace pro­jektowe rozpoczęły się w 1936 r. pod kierunkiem młodego konstruktora Giovanniego Casiraghiego, który spędził 9 lat w amerykańskich zakła­dach lotniczych i wykorzystał zdo­byte tam doświadczenia. Projekt przedstawiony w konkursie zorgani­zowanym przez Ministerstwo Lot­nictwa w 1939 r., choć okazał się gorszy niż projekt samolotu CANT Z. 1014 Filippo Zappaty, został zaak­ceptowany przez komisję ze wzglę­du na niską cenę samolotu wyzna­czoną przez zakłady S.S. Piaggio. Prototyp, ukończony w październiku 193 9 r. , oblatano 24 listopada.

Kon­struktor zastosował dość niezwykły sposób rozmieszczenia uzbrojenia obronnego: 4 (z 8) najcięższe karabi­ny maszynowe umieścił na górze gondol i zewnętrznych silników, w obrotowych lawetach sterowa­nych przez strzelców obserwujących niebo z kopuł na grzbiecie kadłuba. Pierwsze seryjnie produkowane sa­moloty dostarczono w końcu maja 194 1 r. do nowo sformowanej jedno­stki - 274 dywizjonu bombowców dalekiego zasięgu. 9 czerwca 1942 r. dokonały pierwszego ataku na kon­wój w pobliżu Balearów, później atakowały Gibraltar i Algierię.

Opra­cowano kilka wersji, z których PJ08A, uzbrojony w działo kal. 102 mm, przeznaczony był do zwal­czania żeglugi, P.108C z hermetyzo­waną kabiną mógł przewozić 32 pa­sażerów, P.108T miał służyć dotransportu wojska. Do września 1943 r. wyprodukowano zaledwie 24samoloty bombowe i 9 transporto­wych. Większość po kapitulacji Wioch przejęli Niemcy, ale wyko­rzystywali jedynie samoloty trans­portowe (m.in. do ewakuacji garni­zonu z Sewastopola).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (P.108B)

silniki 4 x Piaggio P.XII RC 35 o mocy 1350 K.M każdy

rozpiętość 32 m

długość 22,92 m

maks. masa startowa 29 885 kg

maks. prędkość 430 km/h

zasięg 3500 km 

8 najcięższych karabinów maszynowych Breda-SAFAT kal. 12,7 mm

3500 kg bomb lub 3 torpedy

Podobne prace

Do góry