Ocena brak

Pętówka iberyjska

Autor /Bill Dodano /12.01.2012

Rodzina ropuszkowate (Discoglossidae)

Wygląd: następujące cechy umożliwiają odróżnienie pętówki iberyjskiej od p. ba-bienicy: 4. palec znacznie krótszy od 2., a na spodniej stronie dłoni znajdują się 2 niejednakowej wielkości duże modzele (por. rysunek). Szarobrunatny grzbiet pokryty jest licznymi czarniawymi punktami. Często na górnej powiece występuje rząd jasnych brodawek.

Występowanie: Portugalia i graniczące z nią obszary w środkowej i zachodniej Hiszpanii.  

Środowisko: preferuje siedliska na glebach piaszczystych - dzięki takim wymaganiom jest częściowo lub w znacznym stopniu izolowana środowiskowo od występującej na tym samym obszarze p. babienicy.

Tryb życia: podobny do trybu życia p. babienicy. Pętówka iberyjska chętnie kopie w piasku niewielkie norki, służące jej za kryjówkę. Głosy godowe samców są bardzo podobne do dźwięków wydawanych przez samce p. babienicy.

Rozród: samiec pętówki iberyjskiej zachowuje się w czasie kopulacji i opieki nad skrzekiem jak samiec p. babienicy. Jaja nie noszone przez samca ulegają szybkiemu porażeniu grzybami i giną. Przed wylęgiem kijanek samiec wchodzi do wody. Toleruje już temperaturę 3-4cC. Kijanki odżywiają się również padliną. Zaniepokojone błyskawicznie pierzchają i mogą wtedy na krótko wyskoczyć ponad powierzchnię wody.

Podobne prace

Do góry