Ocena brak

Perspektywy postrzegania globalizacji

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

System międzynarodowy- to taki w którym państwa są głównymi podmiotami,

System globalny- podmiotami są instytucje, struktury ponadnarodowe, dla których państwa narodowe mają charakter podrzędny ,

Od stosunków międzynarodowych odróżnia globalizację to, że traktuje świat w kategoriach całościowych i uniwersalnych.

Giddens:Globalizacja może być zdefiniowana jako intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wydarzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa”. (podkreślona została tutaj współzależność)

Glokalizacja” wg Robertsona- to globalna produkcja dóbr, usług … uwzględniająca lokalny charakter w stopniu, który umożliwia akceptację, przyswojenie i uznanie za „swoje” wszystkich produktów finalnych trafiających do odbiorcy w społecznościach lokalnych.

Wallerstein uważał, że można podzielić świat na trzy poziomy (wg pozycji jaką gospodarka tego kraju zajmuje w światowym podziale pracy):

I Tworzą państwa stanowiące rdzeń/centrum procesów globalizacyjnych,

Cechy: koncentracja zasobów światowego kapitału, rozwój technologiczny, niskie ryzyko inwestycyjne, wysoki dochód narodowy, wysoka wydajność pracy…

II państwa/grupy państw zwane „półperyferiami”

III państwa usytuowane na peryferiach owego podstawowego nurtu zmian światowych

Cechy krajów peryferyjnych: dostarczają na światowy rynek surowce i produkty o niskim stopniu przetworzenia i prostej technologii, tania siła robocza; uzależnione są od krajów rdzenia.

W myśl tej koncepcji GLOBALIZACJA jest zjawiskiem o strukturze hierarchicznej, zaś o uprzywilejowanym lub upośledzonym miejscu w tej strukturze decyduje gospodarka danego obszaru.

Podobne prace

Do góry