Ocena brak

PERSONAL MANAGAMENT

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Koncepcja ta została wprowadzona w pierwszej połowie XX w, powstała na bazie tayloryzmu. Podstawowe założenia ideologiczne:

Uważa się, że pracownik jest mało samodzielny, raczej niechętny do wykonywania pracy; aby mógł on wykonywać dobrze swoją pracę, należy mu ją odpowiednio zorganizować, nadzorować, podejmować decyzje w zakresie jego pracy i kontrolować wyniki

Realizacja tej koncepcji:

  1. występują stanowiska wąsko wyspecjalizowane

  2. Kierownicy powinni ustalać w sposób precyzyjny i dokładny zakres czynności na stanowiskach oraz czego oczekuje się od pracowników

  3. marginalne znaczenie mają misje i strategie firmy. Nie są one połączone ze strategią i celami zarządzania personelem

  4. kultura organizacyjna oparta jest na dyscyplinie i podporządkowaniu człowieka w procesie pracy spolegliwości i rzetelnemu wykonywaniu pracy

  5. szkolenie jest prowadzone tylko w niezbędnym zakresie i ma charakter instruktażowy – ma nauczyć wykonywania pracy na stanowisku

  6. architektura płac jest dość sztywna i określona w układach zbiorowych prac

  7. obowiązuje system wynagradzania za stanowisko pracy

  8. występuje małe zróżnicowanie płac między pracownikami, co ma wpływ na stosunkowo dużą fluktuację dobrych pracowników

  9. dobór pracowników dokonywany jest tylko w przypadku potrzeby uzupełniania personelu w miejsce zwalniających się pracowników i nie są stosowane właściwe, lecz bardzo często przypadkowe metody i techniki doboru.

funkcja personalna realizowana jest przez dział personalny i przede wszystkim dotyczy czynności administracyjnych oraz bieżącej obsługi pracowników. Nie

opracowuje się metod, modeli, technik niezbędnych ZZL(zarz. zasobami ludzkimi)

Kierownictwo liniowe ma małe kompetencje i wpływ na zarządzanie swoimi pracownikami i motywowaniem, ponieważ większość kwestii uregulowane jest

przepisami, instrukcjami.

Podobne prace

Do góry