Ocena brak

Perlice

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Istnieje 6 gatunków perlic, wszystkie zamieszku­ją kontynent afrykański i występują tam w różnych typach środowisk leśnych, trawiastych i na obrze­żach pustyń. Do tej grupy zaliczana jest hodowa­na przez człowieka perliczka. Dziko żyjące per­liczki mogą tworzyć w okresie pozalęgowym ogromne jednogatunkowe stada liczące nawet 2 tysiące osobników. Są to największe znane stada wśród kuraków. Każda taka grupa koczuje po oko­licy, w której muszą być drzewa noclegowe, wo­dopój i dobre żerowiska aż do czasu, gdy zaczyna się sezon lęgowy, gdyż wtedy samce zaczynają się przepędzać i stado się rozpada. W porze nielęgowej każdego świtu ptaki opuszczają noclegowiska i podążają gęsiego do wodopoju. Takie uformo­wanie grupy umożliwia każdemu osobnikowi obserwację otoczenia i wykrycie drapieżników -tak więc każdy osobnik jest strażnikiem grupy.
W porze lęgowej samce łączą się z samicami w pary. Utworzenie pary lęgowej trwać może kil­ka tygodni, w tym czasie samica dokonuje wybo­ru odpowiedniego samca w oparciu o doświad­czenia z wielu „randek"- wybór partnera jest dla niej sprawą ważną, gdyż samce perliczek, w prze­ciwieństwie do większości innych kuraków, pomagają samicom w opiece nad potomstwem.

Podobne prace

Do góry