Ocena brak

Periodyzacja rozwoju oraz sfery rozwoju

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

W najnowszym polskim podręczniku psychologii rozwojowej (Harwas-Napierała i Trempała, 2000) wyróżniono następujące okresy rozwojowe:

a. Okres prenatalny, trwający od zapłodnienia do urodzenia się

b. Wczesne dzieciństwo, trwające od urodzenia się do ukończenia 3 lat

(tradycyjnie przyjęto traktować pierwszy miesiąc po urodzeniu się jako okres noworodkowy, okres od 2 miesiąca do ukończenia 1 roku jako wiek niemowlęcy, okres od 1 roku do ukończenia 3 lat jako wiek poniemowlęcy lub żłobkowy)

c. Średnie dzieciństwo. (Wiek przedszkolny): od ukończenia 3 lat do ukończenia 7 lat

d. Późne dzieciństwo. (Młodszy wiek szkolny): od 7 do 12 –13 lat

e. Adolescencja (zwana też wiekiem dorastania, a dawniej wiekiem dojrzewania):

od około 10 do około 20 lat

f. Wczesna dorosłość: od 20 – 23 do 35 – 40 lat

g. Średnia dorosłość. Wiek średni: od 35 - 40 do 55 – 60 lat

h. Późna dorosłość / Wiek starzenia się: po 55 / po 65 roku życia

Ci sami autorzy w innym tomie swego podręcznika (Trempała i Harwas-Napierała, 2002) wyróżnili następujące sfery rozwoju:

a. Rozwój poznawczy

b. Rozwój emocjonalny

c. Rozwój społeczny

d. Rozwój moralny

e. Rozwój osobowości

Jest to podział w dużej mierze umowny.

Rozwój poznawczy można charakteryzować całościowo, można też wyodrębnić rozwój poszczególnych procesów, np. rozwój spostrzegania, rozwój myślenia, itd. Każdą z tych wąskich dziedzin można ujmować jeszcze węziej. Np. w rozwoju myślenia można omawiać osobno rozwój pojęć, rozwój rozumowania itd.

Z drugiej strony można też inaczej grupować sfery rozwoju nie stanowiące rozwoju poznawczego. Rozwój moralny bywa traktowany jako aspekt rozwoju społecznego, a rozwój emocjonalny jako aspekt rozwoju osobowości. Możliwe jest też wyróżnianie jeszcze innych sfer rozwoju niż podane wyżej. Są książki poświęcone takim sferom rozwoju, jak np. rozwój motoryczny (por. Przewęda, 1973), rozwój erotyczny (Obuchowska, i Jaczewski, 1982), rozwój zainteresowań (Gurycka, 1978), itd.

Podobne prace

Do góry