Ocena brak

PERCIVAL ARTHUR (1887-1966) - generał

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Brytyjski dowódca wojsk bronią­cych *Maląjów przed japońską in­wazją w grudniu 1941 r.; nie potrafił zapewnić właściwej dyscypliny i za­dbać o morale podległych sobie żoł­nierzy. Wobec szybkich postępów wojsk japońskich zdecydował się kontynuować obronę w silnie uforty­fikowanym * Singapurze i 27 stycz­nia 1942 r. nakazał wycofanie podle­głych mu oddziałów do twierdzy.

Po kapitulacji Singapuru 15 lutego do­stał się do niewoli japońskiej i został wywieziony do obozu w Mandżurii. Po uwolnieniu w 1945 r. był 2 wrze­śnia obecny podczas podpisania ka­pitulacji Japonii na pokładzie pan­cernika *Missouri.

Podobne prace

Do góry