Ocena brak

pERCEPCJA SLOGANÓW REKLAMY

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Proces postrzegania, przetwarzania i przyswajania przez odbiorcę (adresata) treści
przekazu, zakodowanego w formie sloganu reklamowego. Jako wynik złożonych,
psychicznych procesów percepcji i wartościowania informacji pojawia się
określona reakcja —» odbiorcy reklamy w postaci uświadomienia potrzeby,
sformułowania możliwości wyboru i ich oceny, powstania zamiaru i faktu
dokonania zakupu.

 

Podobne prace

Do góry