Ocena brak

Percepcja i produkcja mowy - analiza psycholingwistyczna

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Odbiór mowy, czyli rozumienie komunikaty rozumnego, polega na identyfikacji słyszanych dźwięków mowy i powiązaniem ich z odpowiednią treścią. Ma charakter złożony i tworzą ją następujące zjawiska :

a) słuch fizjologiczny, realizowany przez ucho, narząd słuchowy, wyspecjalizowany na odbiór dźwięków mowy, o specyficznej wrażliwości i czułości:

*ucho zewnętrzne- zbórza drgania cząstek powierzchni

*ucho opracowuje energię bodźca

*ucho wewnętrzne- receptor przetwarza energię bodźca w impuls nerwowy doprowadzony do mózgu, receptor, droga doprowadzająca, analizator

b) słuch fonemowy, fonematyczny, zdolność do identyfikacji w językowych wypowiedziach, najmniejszych jednostek mowy, czyli fonemów do identyfikacji w językowych wypowiedzeniach, np. koza, kosa. Słuch ten rozwija się od pierwszych miesięcy życia dziecka, szczególnie jego intensywny rozwój obserwujemy ok. 8-9 mc, kiedy to pojawia się echolalia, czyli powtarzane dźwięki.

Podobne prace

Do góry